Af en toe komt hier een bridgeprobleem. Dit wordt verzorgd door Rob Stravers (bridgeservice.nl/).

Probeer eerst het probleem op te lossen, klik dan op de knop voor het antwoord.

Volgbieding en het vervolg (21 september)

Dit keer iets over biedtechniek. De tegenpartij opent en je partner doet een volgbod. Wat betekent dat en hoe bied je verder? Bied met uw vaste partner de volgende spellen, in de bijlage (PDF).

 bijlage