Af en toe komt hier een bridgeprobleem. Dit wordt verzorgd door Rob Stravers (bridgeservice.nl/).

Probeer eerst het probleem op te lossen, klik dan op de knop voor het antwoord.

Arbitragezaken maart 2023 (23 maart)

De arbitragezaken van Rob Stravers van deze maand vind je in de bijlage.

 download

Het antwoord

Zie de bijlage