Documenten van de Bridgeclub

Verenigingsdocumenten

De competitie is een belangrijk onderdeel bij onze denksport. Om de zittingen goed en sportief te laten verlopen zijn regels en afspraken nodig.  In het Club-  en het Wedstrijdreglement op deze pagina leest u waaraan de leden geacht worden zich te houden. Het wedstrijd reglement is gebaseerd op de spelregels van de Nederlandse Bridge Bond. Zie ook hieronder in de lijst. Verder ziet u een wedstrijdreglement van de Technische commissie met algemene afspraken voor een goed verloop van de speelmiddagen.

De Algemene Ledenvergadering

U vindt hier de documenten behorende bij de Algemene Ledenvergadering op 25 september 2023.