Af en toe komt hier een bridgeprobleem. Dit wordt verzorgd door Rob Stravers (bridgeservice.nl/).

Probeer eerst het probleem op te lossen, klik dan op de knop voor het antwoord.

Stopkaartje (19 mei)

Noord is Gever. Hij legt zijn Stopkaartje voor zich neer. Denkt even na, en doet dan het Stopkaartje weer terug in zijn biedbox. Daarop zegt oost, dat dat niet mag en nodigt de wedstrijdleider uit.

Welk rechtzettend woord mogen de spelers van de wedstrijdleider verwachten?

Het antwoord

Alleen het Stopkaartje neerleggen is geen bod. Noord heeft nog geen bieding gedaan en mag daarom nog kiezen uit al zijn biedkaartjes.

Maar… zijn eerst neergelegde Stopkaartje duidt wel op een langere kleur. Stel dat noord kiest voor een 1♠-opening, of past, dan is de lucht wel flink gevuld met ongeoorloofde informatie voor partner zuid.

Stel dat noord opent met 1♠, en zuid 2♠ biedt met een 2-kaart schoppen… Dan wekt zuid toch wel de indruk dat hij – door het getoonde Stopkaartje – rekent op minstens een 6-kaart schoppen.

OW mogen overigens de informatie van het Stopkaartje wél gebruiken, maar dan wel geheel voor eigen rekening en risico.