Af en toe komt hier een bridgeprobleem. Dit wordt verzorgd door Rob Stravers (bridgeservice.nl/).

Probeer eerst het probleem op te lossen, klik dan op de knop voor het antwoord.

Ik troef wel of ik troef niet (20 april)

         
Noord        
♠ 6 5 4        
7 6 5        
V B        
♣ A H V 5 2        
Zuid        
♠ H 3 2        
A H V 10 2        
10        
♣ 10 8 7 6        

Je bent leider in 4.West komt uit met A en vervolgt met H. En dan?
a.Ik troef niet en speel ♠ 2 bij
b. Ik troef niet en speel ♣ 6 bij
c. Ik troef wel en trek alle troeven
d. Ik troef wel en speel klaveren

   

Het antwoord

Als je niet troeft en een schoppen afgooit, zal west met klaveren of troef vervolgen. Je moet dan schoppen uit de hand spelen en verlies je altijd 2 schoppens en 2 ruiten. Als je wel troeft moet je ook schoppen uit de hand spelen, je kunt geen schoppen op klaveren kwijt, omdat de kleur blokkeert. Opties c en d vallen dus af. Om dezelfde reden valt optie a af. Met optie b raak je de blokkerende klaver kwijt en kun je later tweeschoppen kwijt op de 4e en 5e klaver.