Actualiteiten keuze

31 augustus 2023 Uitnodiging en Agenda ALV 2023

Beste Dubbelaars,

Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van Bridgeclub De Dubbelaar op maandag 25 september 2023 in het clubhuis van Tennisvereniging Bosch en Duin. De documenten vindt u via de deze link.

Start van de vergadering is 13.00 uur stipt. Een ieder wordt gevraagd rond 12.45 uur aanwezig te zijn. 

Aansluitend zullen we het nieuwe seizoen aftrappen met een middag topintegraal bridgen. (Dus alle lijnen door elkaar).

Mocht u niet van plan zijn te komen: meld u dan af op de gebruikelijke manier. Via onze website ( https://dedubbelaar.nl/ledenpagina ) of via de e-mail.

Binnenkort wordt door de TC de corveelijst opgesteld. Mocht u fysiek niet in staat bent om eenmaal per seizoen de zaal klaar te zetten en op te ruimen, wilt u dat dan per direct doorgeven per email ( dedubbelaars@gmail.com ) aan de TC.

Alle documenten voor de ALV kunt u vinden op onze website, ga naar documenten. In de rechter kolom staan de laatste ALV documenten.

Wij verheugen ons erop u allen weer te zien aan de bridgetafel!

Jolande Elsenburg, secretaris

AGENDA

1. opening door de plaatsvervangende voorzitter

2. mededelingen

3. financi├źn en verslag penningmeester, jaarrekening en begroting. D├ęcharge.

4. verslag secretaris

5. verslag Technisch commissie

6. rondvraag en sluiting 
 

Nieuwsbrieven

Download hier de nieuwsbrieven (PDF)

Actualiteiten index